top of page
Nowy projekt (6).jpg

ZASADY NASZEJ HODOWLI

 

Poniżej cztery elementy, które uważam za kluczowe w rozwoju wyjątkowej rasy, jaką jest VEO.

Jak wiemy, hodowla, to nie tylko rozmnażanie. Wynik pracy, jaką wykonuje hodowca, to dziedzictwo, które otrzymają następne pokolenia.

Z drogi, na którą wkroczyła rasa, często nie ma już powrotu, a to, jakie będą VEO za kilkadziesiąt lat, zależy właśnie od dzisiejszych hodowców


• Psy hodowlane

1. Dobór: Owczarek wschodnioeuropejski to rasa użytkowa. Hodowla psów o stabilnej psychice i mocnym zdrowiu nie ma prawa odbywać się "przy okazji" selekcji ze względu na wygląd. Aby VEO pozostały VEO, na pierwszym miejscu powinny stać psychika i cechy sprzyjające zdrowiu, a dopiero na drugim, uroda.

2. Szkolenie: Owczarek wschodnioeuropejski to rasa, której głównym przeznaczeniem jest współpraca z człowiekiem. Hodowca powinien przynajmniej w podstawowym zakresie sprawdzać psy hodowlane pod kątem podatności na szkolenie i skłonności do współpracy z przewodnikiem, zdając odpowiednie egzaminy lub umożliwiając nabywcom szczeniąt zobaczenie efektów szkolenia. VEO, który w naturalny sposób nie przejawiałby zainteresowania nawiązaniem relacji z człowiekiem i nie byłby skłonny z nim współpracować, nigdy nie powinien być psem hodowlanym, lub powinien zostać rodzicem nie więcej niż raz, tylko w uzasadnionej swoimi innymi, cennymi cechami sytuacji.

3. Testowanie: Owczarek wschodnioeuropejski jest rasą plastyczną i wszechstronną, ale nie rasą "do wszystkiego, czyli do niczego". Podstawową formą pracy, do której zdolny powinien być każdy wzorcowy pies, są zajęcia związane z posłuszeństwem, tropieniem i obroną. Nie jest to nic nowego - właśnie od tego rozpoczęła się historia owczarków wschodnioeuropejskich, to właśnie ten potencjał był i jest pielęgnowany od wielu lat, w krajach o najwyższej kulturze hodowli rasy.
Zaletą VEO jest to, że oprócz wyżej wymienionych, doskonale odnajdują się w innych dziedzinach. Mając uznanie dla wszelkich aktywności podejmowanych wspólnie z VEO, uważamy jednak, że rezygnowanie ze szkolenia podstawowego zakresu umiejętności i testowania psychiki, preferowanym ostatnio w krajach, w których nie uregulowano jeszcze warunków dopuszczenia psów do hodowli (m. in. Polska), jest dużym błędem. Prędzej czy później może to doprowadzić do rozmnażania psów słabych psychicznie, niestabilnych lub lękliwych.

4. Wszechstronność: W przypadku owczarków wschodnioeuropejskich, nie istnieje podział na linie - użytkową i wystawową. Próby utworzenia dwóch linii mogłyby być bardzo szkodliwe dla całej rasy, ponadto byłyby zakwestionowaniem wartości, którymi kierowano się przez całe pokolenia, tworząc i kształtując ją.

Zapraszamy także do zapoznania się z priorytetami hodowli VEO.

Więcej informacji niebawem.

bottom of page